Jouw Privacy

– Je ontvangt mijn zondagochtendmail met tips hoe je, op eenvoudige wijze, rust in je hoofd en lichaam kunt krijgen omdat je je hiervoor hebt aangemeld met je naam en e-mailadres via de homepage van www.eeninnerlijkereis.nl  Deze gegevens gebruik ik alleen voor het verzenden van mijn zondagochtendmail.

– Onderaan iedere zondagochtendmail staat altijd een link waarmee je je direct kunt afmelden voor deze mail en alle daaropvolgende mails.

– Wanneer je je hebt aangemeld voor een VIPdag, cursus of workshop dan gebruik ik die gegevens alleen om je te kunnen voorzien van de informatie die daarvoor nodig is. Daarna wordt je aanmelding verwijderd.

– Wanneer je je hebt opgegeven voor een online meditatietraining dan zal ik jouw naam en e-mailadres alleen gebruiken voor deze training.

– Wanneer ik op enig ander moment jouw gegevens vraag via mijn website of Facebookpagina ´Een innerlijke reis´ dan zal ik deze gegevens alleen voor dat doel gebruiken waarvoor jij je hebt aangemeld.

– De foto´s die ik plaats op mijn website of op mijn Facebookpagina ´Een innerlijke reis´ plaats ik alléén met jouw toestemming. Ben je het achteraf niet eens met de foto dan zal ik deze per direct verwijderen.

– Ik zal jouw gegevens nooit delen met andere partijen, tenzij jij daar vooraf nadrukkelijk toestemming voor hebt gegeven.

– Ik publiceer uitdrukkelijk geen klantgegevens en zal nooit vertellen dat jij klant ben bij mij. Dat is aan jou of je dit wilt delen of niet.

– Het is jouw recht om inzage te krijgen in je persoonsgegevens, deze te corrigeren of te verwijderen.

– Ik gebruik passende beveiligingsmaatregelen om je persoonsgegevens te beschermen en om ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Mocht er, ondanks deze beveiligingsmaatregelen, een datalek plaatsvinden, dan meld ik deze binnen 72 uur, tenzij kan worden aangetoond dat het lek geen gevaar is voor de personen van wie de gegevens zijn verzameld. Bij een hoog risico worden alle personen van wie de gegevens zijn verzameld op de hoogte gesteld.

– Alle aantekeningen die ik maak vooraf, tijdens en achteraf voor  een VIPdag met jou, om voor  jou op deze dag zoveel mogelijk van waarde te kunnen zijn, verwijder ik na het evaluatiegesprek. Deze aantekeningen zijn en worden niet gedigitaliseerd.

– Alle aantekeningen die ik maak tijdens een begeleidings- of coachingstraject zijn opgeslagen in een ordner (dus niet digitaal) en gebruik ik alleen om jou zo effectief mogelijk te begeleiden. De ordners worden achter slot en grendel bewaard en zijn alleen voor mij toegankelijk.

– Wanneer ik jouw naam en adresgegevens heb gekregen middels een inschrijfformulier dan zet ik deze gegevens éénmalig in mijn adresboekje (niet digitaal!) zodat ik jou eens  een leuke kaart per post kan sturen, gewoon zomaar omdat je een mooi mens bent.